Azay-le-Rideau


Azay-le-Rideau    TOP
Van bovenaf gezien heeft het kasteel de vorm van twee rechthoeken die haaks op elkaar staan. De achterzijde ligt aan de Indre en de voorzijde aan een bebost park. Het kasteel wordt ingesloten door een kunstmatige gracht. Het is een van de eerste Europese kastelen met een centraal trappenhuis. Het gebouw kenmerkt zich door de sterke Italiaanse invloed. Voordat het kasteel werd gebouwd, stond er waarschijnlijk een grote slottoren die het wad in de Indre moest bewaken. In de 12de eeuw behoorde deze woontoren toe aan het geslacht Azay, de heren van Ridel, aan wie het huidige kasteel zijn naam ontleent. Begin 16de eeuw kwamen de slottoren en het omliggende land in handen van de uit Tours afkomstige Gilles Berthelot. Met de hulp van zijn vrouw Philippe Lesbahy begon hij met de bouw van een nieuw kasteel. Omdat Berthelot voor zijn werk vaak afwezig was, had zijn vrouw vrij spel in de bouw van het kasteel. De stijl is een overgang tussen de late gotiek en de vroege renaissance. Dit komt tot uiting in het centraal gelegen Italiaanse trappenhuis, dat door Philippe werd gebouwd. Het echtpaar viel in ongenade van de koning. In 1528 werd Berthelot namelijk door koning Frans I beschuldigd van verduistering. Hij week uit naar Metz en keerde nooit meer terug. In datzelfde jaar legde de koning beslag op het kasteel van Azay-le-Rideau en schonk het aan Antoine Ruffin, de wapenmaker van de koning en later zijn ambassadeur. In de eeuwen daarna wisselde het kasteel vaak van eigenaar, maar er werd niet veel veranderd aan het kasteel van de Berthelots. De laatste bewoners van het kasteel waren de markiezen van Biencourt, die er vijf generaties lang woonden. Deze adellijke familie bewoonde het kasteel van 1787 tot 1899 en wist de Franse Revolutie te overleven. In 1905 werd het kasteel Azay-le-Rideau door de Franse overheid gekocht. Het kasteel werd compleet gerenoveerd en gemeubileerd. (Bron Wikipedia)
Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
Loire
    Foto's, afbeeldingen en teksten zijn gemaakt
    door J.De Bruyne ( tenzij anders vermeld ),
    en blijven te allen tijde zijn eigendom.
    Kopiëren of gebruiken ervan kan
    enkel na toelating van de maker.
2011
Reisverhaal
Azay-le-Rideau